Mohabat Ilhaam Hai

Mohabat Ilhaam Hai Jo Kisi Kisi Ko Ho,
Mohabat Istikhara Nahi Jo Sabhi Kar Lein..

ﻣﺤﺒﺖ ﺍﻟﮩﺎﻡ ہے ﺟو ﮐﺴﯽﮐﺴﯽ ﮐﻮ ﮨﻮ.. !!
ﻣﺤﺒﺖ ﺍﺳتخاﺭﮦ ﻧﮩﯿﮟ، ﺟﻮ ﺳﺒﮭﯽ ﮐﺮ ﻟﯿﮟ.. !!
mohabat ilhaam hai

Comments

comments