Logon Pe Bharosa Na RAkho

Logon Pe Bharosa Na RAkho

ALLAH Pe Rakho

Bus Wohi Dene Aur Lene Wala Hai

Logon Pe Bharosa Na RAkho

Comments

comments