Hukomat Hai koi Shlwar Nahi

Hukomat Hai koi Shlwar Nahi

Joo itni Jaldi Aur itni Asani Sey Utar Jayegi.
.
Veena Malik Ki imran Khan 0r Tahir_Ul_Qaadri K Jalsay Sey Munh Maari

 

Comments

comments