Sab Se Pahly Miswak Kis Ne Ki

Sab Se Pahly Miswak Kis Ne Ki

Info Islamic History Ans Sab Se Pahly Miswak Hazrat Ibraheem A.S Ney Yah Phir Hazrat Musa A.S Nay Ki,

sabse pahly miswak

Shetan Ka Pehla Shikar

Shetan Ka Pehla Shikar

AQWAAL

Shetaan ka pehla shikaar
“HAYA” Ka hota hai

Aik baar insaan “Be-Haya” hoo jaaye,

“Phir usey koi bhe buraai buri nahi lagti

aqwaal